Obsługa szkód w firmie

Zespół naszych ekspertów składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych rzeczoznawców, inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach oraz prawników.

W skład tej grupy wchodzą wybitni eksperci na których do tej pory mogły pozwolić sobie tylko Towarzystwa Ubezpieczeń .

Proponując nasze usługi w zakresie odzyskiwania należnych odszkodowań chcemy wyrównać Państwa szanse w walce z ubezpieczycielami . Jesteśmy w stanie zaproponować profesjonalne ekspertyzy i kosztorysy pozwalające zweryfikować i podważyć wysokość wypłacanych odszkodowań .

Nie ma takiej szkody, która przerosła by nasze możliwości i nie ma takiej decyzji ubezpieczyciela której nie dałoby się podważyć .

Dokonujemy weryfikacji sporządzonych kosztorysów szkód co do technologii naprawy , zakresu prac i i kwot ich wykonania .

Zakres weryfikowanych odszkodowań za powstałe szkody to :

pożary ,zalania,powodzie ,huragany ,kradzieże z włamaniem,szkody budowlane,uszkodzenia maszyn i urządzeń,szkody w środkach obrotowych ,szkody w rolnictwie,szkody w transporcie ,szkody w mieniu leasingowym ,OC przewoźnika ,OC spedytora.