Odkup odszkodowań – Sprzedaj nam swoją szkodę a otrzymasz dodatkową kwotę do wypłaconego już odszkodowania z polisy OC lub AC .

Opcja dopłat obejmuje szkody komunikacyjne lub majątkowe powstałe do 3 lat wstecz! Jak to działa ?

1. Kontaktujesz się z nami.
2. Dostarczasz nam  drogą mailową lub pocztą kosztorys szkody otrzymany od ubezpieczyciela, decyzję o przyznanej kwocie odszkodowania oraz potwierdzenie przelewu odszkodowania na twoje konto.
3. Po analizie Twojego kosztorysu szkody, przedstawiamy Ci  ofertę odkupu prawa do zaniżonej części  Twojego odszkodowania.
4. Umowę Cesji podpisujemy  w czasie i miejscu dogodnym dla Ciebie .

Najczęściej umowa  wysyłana jest  do klienta e-mailem lub pocztą. Klient po jej podpisaniu i odesłaniu otrzymuje od nas ustalona wcześniej  kwotę na konto bankowe .

Warianty współpracy z poszkodowanym

1. Odkup szkody od klienta – bez ryzyka !

Po natychmiastowej wypłacie gotówki, całkowicie zamykamy sprawę klienta a wszelkie koszty i ryzyka ponosi nasza firma LEXPERT

2. Likwidacja bez wkładu własnego tu klient powierza nam prowadzenie sprawy o odszkodowanie a wszelkie jej koszty ponosi nasza firma

Etap ten wiąże się z długim okresem oczekiwania na zakończenie sprawy,natomiast istnieje możliwość uzyskania wyższego odszkodowania niż w przypadku odkupu. Klient nie ponosi kosztów procesu. Tu niestety nie ma 100% gwarancji wygrania sprawy w sądzie. Po pozytywnym zakończeniu sprawy sadowej wypłacamy należną gotówkę.

3. Likwidacja z wkładem własnym tu klient ponosi wszelkie koszty prowadzenia prawy

Etap ten również wiąże się z długim okresem oczekiwania na zakończenie sprawy. Klient ponosi wszelkie koszty procesu ( wpis sądowy, koszty biegłych, zastępstwa procesowego strony przeciwnej) W tym przypadku istnieje możliwość uzyskania najwyższego odszkodowania. Tu również nie ma 100% gwarancji wygrania sprawy w sądzie.