Auto zastępcze wypożyczamy bezpłatnie
z OC sprawcy

Zadzwoń: tel. +48 516 516 886

Bezpłatny samochód zastępczy. Jeżeli uszkodzeniu uległ Twój samochód z winy innego uczestnika ruchu masz prawo do bezpłatnego samochodu zastępczego jeżeli nie posiadasz innego! Samochód zastępczy z OC sprawcy należy się firmom jak i osobom fizycznym pod warunkiem, że poszkodowany nie posiada innego pojazdu, którym mógłby się poruszać w zastępstwie uszkodzonego.

– Auto zastępcze dla poszkodowanego wynajmujemy bezgotówkowo
– Nie pobieramy kaucji ,nie mamy limitów kilometrów
– Kwotę wynajmu odzyskujemy bezpośrednio o sprawcy lub jego firmy ubezpieczeniowej.

Wypadki komunikacyjne zdarzają się dość często i prowadzą do bardzo poważnych szkód, nie tylko osobowych ale również materialnych. Dla wielu poszkodowanych uszkodzenie pojazdu wiąże się z pogorszeniem sytuacji życiowej w związku z tym mają  utrudniony dojazd do pracy, problem z dowożeniem i odbieraniem dzieci ze szkoły czy też do zaspakajania podstawowych funkcji życiowych.

Dla firmy nawet krótki okres braku możliwości korzystania z samochodu firmowego może spowodować brak możliwości wykonywania zleceń tym samym brakiem uzyskiwania dochodu.

Jeżeli  wypadkowi  uległ Twój samochód  masz prawo do bezpłatnego samochodu zastępczego z polisy OC sprawcy wypadku!

Ubezpieczyciele dość często odmawiają  prawa do samochodu zastępczego lub nie chcą uznać  kosztów jego wynajmu – z nami nie musisz się tego obawiać we własnym zakresie  odzyskamy kwotę za wynajem .

Jeżeli masz wątpliwości lecz potrzebujesz pojazdu – zgłoś się do nas. Gwarantujemy 100% zadowolenia z bezpłatnej usługi wynajmu samochód zastępczy z OC sprawcy. Posiadamy pojazdy osobowe we wszystkich klasach spełniające wymogi ubezpieczycieli.

Dlaczego nie skorzystać z bezpłatnego pojazdu zastępczego skoro nam się należy?

Podstawą prawną wynajmu pojazdu zastępczego jest Art.34 ust.1ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych  (1) oraz Art.361 Kodeksu Cywilnego (2),363 samochody zastępcze muszą być tej samej klasy lub niższej w przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić prawa do zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego nie musisz martwić się o odzyskanie pieniędzy za najem pojazdu – wszystkim zajmujemy się sami w umowie najmu pojazdu zastępczego mamy klauzulę która gwarantuje Ci  bezpłatny wynajem ,nawet w przypadku odmowy zwrotu jego  kosztów przez ubezpieczyciela w takim przypadku sami zakładamy ubezpieczycielowi sprawę w sądzie o zwrot jego kosztów warunkiem zwolnienia Najemcy z opłaty za korzystanie z samochodu zastępczego jest podpisanie umowy cesji wierzytelności w której Najemca wskaże sprawcę wypadku i firmę ubezpieczeniową od której przysługuje mu prawo zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego za powstałą szkodę.

Okres na który przysługuje najem auta zastępczego to:

– w przypadku szkody częściowej przy zaakceptowaniu kosztorysu naprawy do dnia otrzymania kosztorysu naprawy lub kalkulacji szkody doliczając do tego okresu rzeczywisty czas naprawy pojazdu udokumentowany arkuszem naprawy pojazdu

– w przypadku szkody całkowitej na pełny czas likwidacji szkody najczęściej do dnia przelewu odszkodowania na konto poszkodowanego ( w wyjątkowych sytuacjach do dnia zakupu pojazdu w miejsce uszkodzonego )

Warunki które należy spełnić aby otrzymać od nas auto zastępcze

– potwierdzenie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela oraz uznanie poszkodowanym
– podanie numeru szkody nadanego przez firmę ubezpieczeniową sprawcy wypadku
– dokument potwierdzający własność pojazdu (dowód rejestracyjny ,karta pojazdu )
– w przypadku leasingu potwierdzenie zgody na użytkowanie tego pojazdu
– pojazd poszkodowanego powinien być zarejestrowany na terenie Polski

Masz pytania? Zadzwoń: tel. +48 516 516 886

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego